1 sản phẩm
Sắp xếp theo:
View:
Ngang
Dọc
Các Loại Đầu Ren Và Ống PE
T Nối 12mm Sang 6mm Tưới Phun Sương

T Nối 12mm Sang 6mm Tưới Phun Sương

Liên hệ/ Cái
Code:505-031
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Chia Ống Nước Chữ Y 21mm

Van Chia Ống Nước Chữ Y 21mm

3120/ Cái
Code:505-030
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Ren 21mm Sang 12mm

Nối Ren 21mm Sang 12mm

9750/ Cái
Code:505-029
Liên hệ
Chi tiết sp
Bộ Khớp Nối Nhanh Ren Trong 27-21mm Ra Ống 10mm - 12mm
Chi tiết sp
T Nối Ống Nước PE 12mm Sang 6mm

T Nối Ống Nước PE 12mm Sang 6mm

7000/ Cái
Code:505-027
Còn hàng
Chi tiết sp
Nắp Bít Ông 12mm

Nắp Bít Ông 12mm

7000/ Cái
Code:505-026
Còn hàng
Chi tiết sp
Khởi Thủy Ống PE 4x6mm 1 Đầu Ren 1 Đầu Gài

Khởi Thủy Ống PE 4x6mm 1 Đầu Ren 1 Đầu Gài

Liên hệ/ Cái
Code:505-024
Liên hệ
Chi tiết sp
Khớp Nối Chữ T Nối Ống PE 16mm

Khớp Nối Chữ T Nối Ống PE 16mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-023
Liên hệ
Chi tiết sp
Khớp Nối Chữ T Nối Ống PE 20mm

Khớp Nối Chữ T Nối Ống PE 20mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-022
Liên hệ
Chi tiết sp
Khớp Nối Chia 4 Ống 5mm

Khớp Nối Chia 4 Ống 5mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-021
Liên hệ
Chi tiết sp
T Nối Ống 6mm

T Nối Ống 6mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-020
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Ren Ngoài 27mm Ra Ống PE 25mm

Nối Ren Ngoài 27mm Ra Ống PE 25mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-018
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Thẳng Ống PE 16mm

Nối Thẳng Ống PE 16mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-017
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Thẳng Ống PE 20mm

Nối Thẳng Ống PE 20mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-016
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Thẳng Ống PE 25mm

Nối Thẳng Ống PE 25mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-015
Liên hệ
Chi tiết sp
Ron Cao Su 8mm Khở Thủy Ống 6mm

Ron Cao Su 8mm Khở Thủy Ống 6mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-014
Liên hệ
Chi tiết sp
Nối Ống PE 25mm

Nối Ống PE 25mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-013
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Nối Ống PE 25mm

Van Nối Ống PE 25mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-012
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Khởi Thủy 16mm Có Ron Cao Su

Van Khởi Thủy 16mm Có Ron Cao Su

Liên hệ/ Cái
Code:505-011
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Nối Ống PE 16mm

Van Nối Ống PE 16mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-009
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Nối Ống PE 20mm

Van Nối Ống PE 20mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-008
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Ren Ngoài 21mm Nối Ống PE 16mm

Van Ren Ngoài 21mm Nối Ống PE 16mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-007
Liên hệ
Chi tiết sp
Van Ren Ngoài 21mm Ra Ống PE 20mm

Van Ren Ngoài 21mm Ra Ống PE 20mm

Liên hệ/ Cái
Code:505-006
Liên hệ
Chi tiết sp
Ống Nước Tưới PE 8mm

Ống Nước Tưới PE 8mm

Liên hệ/ Mét
Code:505-005
Còn hàng
Chi tiết sp
12